Netia Data AB

Netia – när teknisk professionalism möter social kompetens

Med stolthet konstaterar vi att vår enskilt viktigaste framgångsfaktor är våra konsulter som med kompetens, erfarenhet och lyhördhet säkerställer kvalitet i våra leveranser.

Tillsammans med våra högt ställda krav på konsultens sociala färdighet och goda kommunikationsförmåga är målet att du som kund uppnår optimal effektivitet, kvalitet och säkerhet i din verksamhet.

Netias kundfokus har resulterat i nöjda uppdragsgivare som anlitar oss igen och igen. En av våra bärande idéer är att erfarenhet är en viktig parameter för en framgångsrik konsult.

Vår övertygelse är att våra konsulters erfarenhet med tillhörande djup teknisk förståelse tillsammans med deras breda sociala kompetens utgör en oslagbar kombination och ligger till grund för att Netias uppdrag håller hög kvalitet.