image image image
Med erfarenhet som framgångsfaktor Netia Data AB är ett oberoende och egenfinansierat konsultföretag som vid etableringen hösten 2006 konstaterade att företaget vid tidpunkten hade mer än 100 års samlad yrkeserfarenhet från IT-branschen. Samtliga delägare tog med sig sina kunskaper av eget företagande och vanan av att sätta kunden i centrum, en devis som Netia lever efter sedan dess. Netia lägger mycket energi på att du som kund får rätt resurs. En konsult från oss ska inte bara passa in i din organisation utifrån de tjänster vi kan bistå med och den specifika kompetensprofilen för uppdraget, utan också som ett värdefullt socialt tillskott i den organisation där arbetet skall utföras. Om den specifika kompetensen som efterfrågas skulle saknas inom Netia kan vi hjälpa dig att ändå hitta rätt genom vårt närmaste nätverk.
Nyttja Netias nätverk Netia arbetar aktivt med samverkande företag och partners. Att kunna erbjuda dig som kund en bredd kombinerat med djup kompetens genom ett vårt stora nätverk är en viktig del av vår verksamhet. Netias nätverk är idag stort och fortsätter att växa genom ständig bearbetning. Vid behov så använder vi resurser i detta nätverk som resurs- och/eller kompetens-förstärkning. Självfallet med samma kvalitetskrav som på våra egna konsulter.
Tillsammans med våra samverkande aktörer och partners kan vi erbjuda dig kompetens inom områden som:   * Systemutveckling
* Systemförvaltning
* Verksamhetsutveckling
* Projektledning
* IT-drift
Atmosfären på Netia Om vi bara radade upp våra tjänster så skulle Netia framstå som ett IT-konsultbolag bland andra. Men vi är mycket mer än så. Netia Data AB är ett litet och flexibelt företag med stor tro på framtiden där gemensamma värderingar är viktigt. Vi som arbetar på Netia lägger också stor vikt vid yrkesstolthet, personlighet, hög intern tillgänglighet, anpassbarhet och rak kommunikation. Under 2010 växte bolaget till över tio personer som alla bidrar till Netias speciella atmosfär. Detta är vi mycket stolta över. Vårt mål är att fortsätta växa organiskt med högt ställda krav på personer som är ”rätt” konsult för Netia och dig som kund.