Systemförvaltning

systemfrvaltning

Vi har idag ett antal konsulter som sitter på långvariga uppdrag inom systemförvaltning. Våra konsulter kan hjälpa dig med att strukturera din verksamhet, skapa processer och rutiner samt att skapa nödvändig dokumentation för att effektivisera ditt arbete och leva upp till de krav som ställs på systemförvaltning.
Netia kan hjälpa dig som kund med att:

 • Förankra och ta fram nya förvaltningsmodeller och förvaltningsplaner med primärt fokus på budget, tidplan och resurser. I dessa projekt hjälper vi också dig som kund genom att vi tar ansvaret för att leda, driva, samordna och dokumentera arbetet med förvaltningsgrupper,
 • Ansvara för drift och vidareutveckling av infrastruktur, teknik samt metoder för integration och verifiering av ny teknik,
 • Klarlägga driftssamband och definition av rågång mellan outsourcad standardiserad IT-miljö och internt driven teknikmiljö,
 • Implementera roller, processer och mekanismer för samarbete kring drift av dessa olika miljöer,
 • Identifiera, förankra och genomföra praktiska åtgärder för att möta nya krav på säkerhet och global åtkomst till kritiska miljöer.


Som exempel har vi i tidigare uppdrag tagit rollen som IT-chef och ansvarig för kassasystemet på ett stort restaurangföretag och tagit ansvaret för:

 • Strukturering och planering av arbetet i sin helhet,
 • Bemanning av helpdesk och administrationsenheten,
 • Tekniska lösningar vid utbytet av kassasystemet,
 • Kontaktyta mot driftorganisationen och ledningsgruppen,
 • Etablering av Electronic Data Interchange (EDI) på företaget,
 • Underhåll och drift av IT-infrastruktur inklusive Nordisk co-location,
 • Dokumentation av nödvändig input om processer och rutiner.