Systemutveckling

 

systemutveckling

Netia kan erbjuda specialistkompetens inom webbutveckling och annan system- och applikationsutveckling. Vi ställer våra konsulter till förfogande med tillhörande bred erfarenhet av komplicerad systemutveckling och kunskaper i hur du som kund uppfyller moderna internationella krav och standarder.
I tidigare uppdrag har Netia tagit rollen som tekniskt ansvarig för IT-lösningen för en internetbank där vi bistod kunden med:

 

  • Design av affärskritisk infrastruktur
  • Felsökning och analys av felsituationer
  • Planering av uppgraderingar
  • Kontaktyta mot leverantörer

 

 

Vi har även axlat rollen som lösningsarkitekt på outsourcingavtal med ansvaret för:

  • Framtagande av tekniska lösningar och prisunderlag
  • Planering av införande
  • Projektledning
  • Länken mellan teknik, ekonomi och styrning
  • Utbildning och införande i organisationen
  • Kontaktytan mellan kunden och outsourcingföretag