image image image
Kvalitet Kvalitet är ett relativt begrepp. Netia ser det därför som viktigt att ta reda på vad du som kund önskar och har behov av. Vi stämmer kontinuerligt av mot uppsatta mål och krav genom att ha kontakt med dig som kund. Varje konsult hos Netia har kvalitet som ledord och våra säljare följer upp våra konsulter och kontaktpersoner.
Netia uppskattar struktur och ordning och reda. Vi använder beprövade lösningar och metoder där vi ser nyttan och kan arbeta effektivt. Vår övertygelse är att detta förhållningssätt är ett bra fundament för att alltid kunna leverera med hög kvalitet till dig som kund.
Lyhördhet och integritet Netia strävar efter att alltid vara lyhörda för ditt specifika mål och din verksamhet. Vi är adaptiva och har en stor integritet. Våra värderingar och fokusering på att du som kund ska vara nöjd gör att Netias medarbetare måste ha stora öron, kunna erbjuda vår kompetens och erfarenhet samtidigt som vi skyddar dig som kund såväl som våra samarbetspartners.
Helhetssyn Netia har en helhetssyn när vi jobbar med kunder och uppdrag. Det som i folkmun kallas helikopterperspektiv är något våra konsulter behärskar. Vi överbrygger gärna mellan olika områden som teknik och verksamhetsutveckling. Netia slutför och dokumenterar det vi gör. Och lämnar aldrig något ofärdigt.
Att arbeta som konsult hos Netia innebär att vara med i hela processen från försäljning till genomförande av ett kunduppdrag. Det innebär mycket kundkontakter och lagarbete. Netias konsulter går ofta in i rollen som mentor, coach eller bollplank men tvekar inte på att kavla upp skjortärmarna och dyka ner djupt ner i tekniken när behovet uppstår.
En stor del av Netias styrka ligger i det nätverk vi har arbetat fram. Det är varje konsults uppgift att också bidra till att nätverket vidareutvecklas och förstärks. Allt för att vi ska kunna erbjuda dig som kund en bred och djup kompetens.