Verksamhetsutveckling

verksamhetsutveckling

Netias konsulter hjälper dig som kund med att bistå som mentor eller coach för projektledare vid verksamhetsutveckling. Vi har tidigare agerat som stöd för ledningen vid utformande av kontrakt mellan kundens bolag och leverantörer vad gäller förvaltning och utveckling av inköpta standardsystem. Utöver detta har vi hjälpt tidigare uppdragsgivare med att etablera nödvändiga rutiner och dokumentation för Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS)-certifiering för ett industriföretag. På företaget bistod Netia även med resurser inom:
  • Projektplanering och strukturering av uppdraget,
  • Utbildning och införande i organisationen.
  • Administrativt stöd gällande processbeskrivningar och föreskrifter för rutiner, policies, guidelines och övriga regelverk.